Waarom?

De FV Kunst Wijst De Weg is opgericht door de leefgemeenschap van vzw De Kromme Boom en vrienden met als doel aan fondsenwerving te doen voor de niet-structureel gesubsidieerde basiswerking van het zorgproject vzw De Kromme Boom.

F.V. Kunst Wijst De Weg wil op een creatieve, kunstzinnige manier dialoog en inzicht creëren/stimuleren tussen mensen onderling en verscheidene maatschappelijke actoren (nl. culturele organisaties, academische wereld, het justitiële apparaat, de zorgverleningssector, …). Kunst Wijst De Weg naar … inzicht in problematieken binnen de maatschappij, dialoog in het 'samenleven', dieper begrip in kunst en cultuur, analyse van het opvoedkundige model, … .

Een breed publiek bijeen brengen op een cultuurparticiperende manier rond een maatschappelijk thema staat centraal in de handelingen van F.V. Kunst Wijst De Weg … .

mail